ΕΦΚΑ ΕΓΚ 45 2017 Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΕΦΚΑ ΕΓΚ 45 2017 Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ: Ω2ΑΑ465ΧΠΙ-ΗΡ1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                       Αθήνα 7/12/2017 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1280/1595239 ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ

ΕΦΚΑ ΕΓΚ 45 2017 Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΕΦΚΑ ΕΓΚ 45 2017 Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ: Ω2ΑΑ465ΧΠΙ-ΗΡ1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                       Αθήνα 7/12/2017 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1280/1595239 ΕΦΚΑ Κ Ε Ν Τ Ρ

ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1194/2017 Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, με την ΠΟΛ 1194/2017, παρέχει οδηγίες για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2934/2017 και 2935/2017, με τις κρίθηκε ότι, μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της

ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1194/2017 Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, με την ΠΟΛ 1194/2017, παρέχει οδηγίες για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2934/2017 και 2935/2017, με τις κρίθηκε ότι, μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της

Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών Υπόθεση C 39 του 16 Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας

Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών Υπόθεση C 39 του 16 Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας – Μη λήψη υπόψη της υπάρξεως συνδέσμου μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής βάσει της οποίας

Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών Υπόθεση C 39 του 16 Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας

Μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών Υπόθεση C 39 του 16 Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας – Μη λήψη υπόψη της υπάρξεως συνδέσμου μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής βάσει της οποίας

ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1194/2017 Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, με την ΠΟΛ 1194/2017, παρέχει οδηγίες για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2934/2017 και 2935/2017, με τις κρίθηκε ότι, μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της

ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1194/2017 Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, με την ΠΟΛ 1194/2017, παρέχει οδηγίες για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2934/2017 και 2935/2017, με τις κρίθηκε ότι, μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της

Απόφαση της ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 4232/04-12-2017) η απόφαση, του ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΛ.1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb. Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», στο εξής «Διαχειριστής», ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα

Απόφαση της ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 4232/04-12-2017) η απόφαση, του ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΛ.1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb. Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», στο εξής «Διαχειριστής», ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα

Κατατέθηκαν και αποσύρθηκαν τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.

Κατατέθηκαν και αποσύρθηκαν τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  οι οποίες θα κατατεθούν εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο, «μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις και θετικές τροποποιήσεις στις προβλέψεις τους». «Με την εκ νέου κατάθεση των τροπολογιών θα

Κατατέθηκαν και αποσύρθηκαν τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.

Κατατέθηκαν και αποσύρθηκαν τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  οι οποίες θα κατατεθούν εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο, «μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις και θετικές τροποποιήσεις στις προβλέψεις τους». «Με την εκ νέου κατάθεση των τροπολογιών θα

Οδηγίες για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, απόφαση με Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270

Από 1-1-2017 ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 τον ν. 4387/2016, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συνεπώς οι εργοδότες και οι

Οδηγίες για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, απόφαση με Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270

Από 1-1-2017 ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 53 τον ν. 4387/2016, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Συνεπώς οι εργοδότες και οι