«Εκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1 – 0

«Eκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1-0 Από το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δεν προσφέρει στους εργοδότες ένα ισχυρό οικονομικό αντιστάθμισμα, για να ενταχθούν σε αυτό. Κι όσο υπάρχει ως δυνατότητα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκ περιτροπής εργασία,

«Εκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1 – 0

«Eκ περιτροπής εργασία» V «Συν-Εργασία»: 1-0 Από το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δεν προσφέρει στους εργοδότες ένα ισχυρό οικονομικό αντιστάθμισμα, για να ενταχθούν σε αυτό. Κι όσο υπάρχει ως δυνατότητα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκ περιτροπής εργασία,

Δώρο Πάσχα νέες διευκρινίσεις μπερδέματα από τον ΕΦΚΑ για την υποβολή και την καταβολή των εισφορών

Δώρο Πάσχα νέες διευκρινίσεις μπερδέματα αντί να ξεκαθαρίσουν, από τον ΕΦΚΑ για την υποβολή και την καταβολή των εισφορών, με τα κακά τους ελληνικά.  Στο σχόλιο λέω την γνώμη μου. Σχόλιο για τις μπερδεμένες διευκρινίσεις Από τον συνδυασμό των Β

Δώρο Πάσχα νέες διευκρινίσεις μπερδέματα από τον ΕΦΚΑ για την υποβολή και την καταβολή των εισφορών

Δώρο Πάσχα νέες διευκρινίσεις μπερδέματα αντί να ξεκαθαρίσουν, από τον ΕΦΚΑ για την υποβολή και την καταβολή των εισφορών, με τα κακά τους ελληνικά.  Στο σχόλιο λέω την γνώμη μου. Σχόλιο για τις μπερδεμένες διευκρινίσεις Από τον συνδυασμό των Β

Εγκύκλιος οικ. 17078/505/30.4.2020 Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή για την Αποζημίωση Ειδικού σκοπού

Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή για την Αποζημίωση Ειδικού σκοπού Με την εγκύκλιο, οικ. 17078/505/30.4.2020, εξέδωσε το Υπ. Εργασίας για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή

Εγκύκλιος οικ. 17078/505/30.4.2020 Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή για την Αποζημίωση Ειδικού σκοπού

Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή για την Αποζημίωση Ειδικού σκοπού Με την εγκύκλιο, οικ. 17078/505/30.4.2020, εξέδωσε το Υπ. Εργασίας για την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 – Παράταση υποβολής ΑΠΔ – Πραγματική ημερομηνία αναστολής και όχι υποβολής – Μια ΑΠΔ με κωδικό αποδοχών

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την παράταση έως τις 15.05.2020 την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είχε ανασταλεί η επιχειρηματική

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 – Παράταση υποβολής ΑΠΔ – Πραγματική ημερομηνία αναστολής και όχι υποβολής – Μια ΑΠΔ με κωδικό αποδοχών

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει την παράταση έως τις 15.05.2020 την προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είχε ανασταλεί η επιχειρηματική

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 απόψεις επί του θέματος

  ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 Με αφορμή την παρακάτω 1) ανάρτηση στον κόμβο Taxheaven σε συνδυασμό με την ενημέρωση της ΠΟΦΕΕ 2) (όπως δημοσιεύτηκε στον κόμβο  Taxheaven), που ακολουθεί και με όσα κατά καιρούς έχω πει σε σεμινάρια που

ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 απόψεις επί του θέματος

  ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου 2020 Με αφορμή την παρακάτω 1) ανάρτηση στον κόμβο Taxheaven σε συνδυασμό με την ενημέρωση της ΠΟΦΕΕ 2) (όπως δημοσιεύτηκε στον κόμβο  Taxheaven), που ακολουθεί και με όσα κατά καιρούς έχω πει σε σεμινάρια που

1.5. Νέα απόφαση 14638/Δ1. 4991 /15.4.2020 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για αναρτήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1.1.      Νέα απόφαση  14638/Δ1. 4991 /15.4.2020 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για αναρτήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Με την απόφαση 14638/Δ1. 4991 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1424/15.4.2020) του Υπουργού Εργασίας τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής

1.5. Νέα απόφαση 14638/Δ1. 4991 /15.4.2020 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για αναρτήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1.1.      Νέα απόφαση  14638/Δ1. 4991 /15.4.2020 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για αναρτήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Με την απόφαση 14638/Δ1. 4991 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1424/15.4.2020) του Υπουργού Εργασίας τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής

Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων λόγω κορωνοϊού

1.1.      Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων Με την απόφαση 14675/469/07-04-2020, του Υπουργού εργασίας τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 και στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της

Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων λόγω κορωνοϊού

1.1.      Τα πρόστιμα εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων Με την απόφαση 14675/469/07-04-2020, του Υπουργού εργασίας τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 και στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της

3.6. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) – Προσωρινή Αλλαγή της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης

3.2.      Λειτουργία επιχειρήσεων  με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) –  Προσωρινή Αλλαγή  της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης 3.2.1.  Εισαγωγή – Γενικό πλαίσιο Με το ένατο άρθρο παρέχεται ευελιξία στους εργοδότες γιατί προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό

3.6. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) – Προσωρινή Αλλαγή της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης

3.2.      Λειτουργία επιχειρήσεων  με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο ένατο ΠΝΠ) –  Προσωρινή Αλλαγή  της διαδικασίας επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης 3.2.1.  Εισαγωγή – Γενικό πλαίσιο Με το ένατο άρθρο παρέχεται ευελιξία στους εργοδότες γιατί προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό

ΑΠΔΠΧ: Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας – GDPR

1.1.    ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ GDPR και τηλεργασία: Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής για τη λήψη μέτρων ασφάλειας ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                                Αριθ. Πρωτ.: 2684 Τμήμα Επικοινωνίας                                        Αθήνα 15/4/2020 Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα. Τηλ: 210 6475600. Φαξ: 210 6475628, contact@dpa.gr

ΑΠΔΠΧ: Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας – GDPR

1.1.    ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ GDPR και τηλεργασία: Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής για τη λήψη μέτρων ασφάλειας ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                                Αριθ. Πρωτ.: 2684 Τμήμα Επικοινωνίας                                        Αθήνα 15/4/2020 Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα. Τηλ: 210 6475600. Φαξ: 210 6475628, contact@dpa.gr

Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΚΥΑ 12998/23.3.20 για το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων – Ένταξη και πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων τους στην καταβολή μειωμένου ενοικίου.

Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΚΥΑ 12998/23.3.20 για το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων – Ένταξη και πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων τους στην καταβολή μειωμένου ενοικίου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ.εργασίας  ΜΕ διευκρινίσεις επί της

Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΚΥΑ 12998/23.3.20 για το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων – Ένταξη και πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων τους στην καταβολή μειωμένου ενοικίου.

Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΚΥΑ 12998/23.3.20 για το χρονοδιάγραμμα όλων των υποχρεώσεων και προθεσμιών των ηλεκτρονικών εντύπων εργοδοτών – εργαζομένων – Ένταξη και πληττομένων επιχειρήσεων και εργαζομένων τους στην καταβολή μειωμένου ενοικίου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ.εργασίας  ΜΕ διευκρινίσεις επί της

Τρίτη δέσμη μέτρων λόγω κορωνοϊού

Τρίτη δέσμη μέτρων λόγω κορωνοϊού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 Δελτίο Τύπου   Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών

Τρίτη δέσμη μέτρων λόγω κορωνοϊού

Τρίτη δέσμη μέτρων λόγω κορωνοϊού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 Δελτίο Τύπου   Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για την τρίτη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού

Με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κοινοποιεί τους ΚΑΔ που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωοϊού. Ουδέν σχόλιον για τους ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας που λαμβάνει υπόψη. Δεν θα σταθώ ότι στους κωδικούς 69 είναι μόνο οι δικηγόροι επειδή έκλεισαν

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού

Με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κοινοποιεί τους ΚΑΔ που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωοϊού. Ουδέν σχόλιον για τους ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας που λαμβάνει υπόψη. Δεν θα σταθώ ότι στους κωδικούς 69 είναι μόνο οι δικηγόροι επειδή έκλεισαν

Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό – Αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας

Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό – Αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας νομοθετεί και εφαρμόζει άμεσα ένα ευρύ δίχτυ προστασίας για όλες τις πληττόμενες κατηγορίες εργαζομένων από το αιφνίδιο

Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό – Αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας

Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό – Αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας νομοθετεί και εφαρμόζει άμεσα ένα ευρύ δίχτυ προστασίας για όλες τις πληττόμενες κατηγορίες εργαζομένων από το αιφνίδιο

ΓΓΠΠ: 22 ερωτήσεις-απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό – επέκταση επιδόματος ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και χορήγηση δώρου Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δημοσίου

ΓΓΠΠ: 22 ερωτήσεις-απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό – επέκταση επιδόματος ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και χορήγηση δώρου Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δημοσίου Σχετικό με τα θέματα που διευκρινίζει η ΓΓΠΠ είναι και το απόσπασμα

ΓΓΠΠ: 22 ερωτήσεις-απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό – επέκταση επιδόματος ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και χορήγηση δώρου Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δημοσίου

ΓΓΠΠ: 22 ερωτήσεις-απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό – επέκταση επιδόματος ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και χορήγηση δώρου Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δημοσίου Σχετικό με τα θέματα που διευκρινίζει η ΓΓΠΠ είναι και το απόσπασμα

Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό που ανακοινώθηκαν Άκυρες απολύσεις από 18.3.2020

Με το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε σε περίληψη όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην διαδικτυακή ενημέρωση των Αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Σε όλα τα μέτρα έχει ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Όλες οι απολύσεις γίνουν

Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό που ανακοινώθηκαν Άκυρες απολύσεις από 18.3.2020

Με το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε σε περίληψη όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην διαδικτυακή ενημέρωση των Αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας. Σε όλα τα μέτρα έχει ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Όλες οι απολύσεις γίνουν

Ποια είναι τα νέα μέτρα που προβλέπονται στη νέα ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020

Πριν από λίγο στην κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ανακοινώθηκε  το ύψος του ποσού του μηχανισμού στήριξης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι από το κράτος λόγω του υποχρεωτικού «λουκέτου» των επιχειρήσεων. Το ποσό αυτό ορίστηκε στα

Ποια είναι τα νέα μέτρα που προβλέπονται στη νέα ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020

Πριν από λίγο στην κοινή συνέντευξη τύπου Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ανακοινώθηκε  το ύψος του ποσού του μηχανισμού στήριξης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι από το κράτος λόγω του υποχρεωτικού «λουκέτου» των επιχειρήσεων. Το ποσό αυτό ορίστηκε στα

Επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (B’ 915/17.03.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

Επιχειρήσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (B’ 915/17.03.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

Άδεια ειδικού σκοπού και οργάνωση του χρόνου εργασίας ΠΝΠ & Περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητος από τον Κορωνοϊό»

Άδεια ειδικού σκοπού και οργάνωση του χρόνου εργασίας ΠΝΠ & Περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητος από τον Κορωνοϊό» Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον

Άδεια ειδικού σκοπού και οργάνωση του χρόνου εργασίας ΠΝΠ & Περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητος από τον Κορωνοϊό»

Άδεια ειδικού σκοπού και οργάνωση του χρόνου εργασίας ΠΝΠ & Περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητος από τον Κορωνοϊό» Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55, τεύχος Α΄ της 11.3.2020)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55, τεύχος Α΄ της 11.3.2020) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44,

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55, τεύχος Α΄ της 11.3.2020)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55, τεύχος Α΄ της 11.3.2020) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44,

Ασφαλιστικό Σχέδιο Νόμου 2020 σε διαβούλευση Απασχόληση συνταξιούχων

Προβλήματα που δημιουργεί η άμεσης εφαρμογής ισοπεδωτική διάταξη, την οποία ο κος Υπουργός την εμφανίζει ως δίκαιη!!!!!! Δίκαιη είναι γι αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή άσκησαν δραστηριότητα ή ιδιότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση από 13.5.2016 και μετά και οι οποίοι στάθμισαν την

Ασφαλιστικό Σχέδιο Νόμου 2020 σε διαβούλευση Απασχόληση συνταξιούχων

Προβλήματα που δημιουργεί η άμεσης εφαρμογής ισοπεδωτική διάταξη, την οποία ο κος Υπουργός την εμφανίζει ως δίκαιη!!!!!! Δίκαιη είναι γι αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή άσκησαν δραστηριότητα ή ιδιότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση από 13.5.2016 και μετά και οι οποίοι στάθμισαν την