ΑΠΔ Περίοδοι υποβολής 2018

Με το έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017, της Δοιίκησης του ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων

ΑΠΔ Περίοδοι υποβολής 2018

Με το έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017, της Δοιίκησης του ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων

Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ.

ΓΕ Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479/ 2-11-2017 ΕΦΚΑ Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ. του άρθρου 31 Ν. 4186/13, όπως ισχύει. Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 61/13, 6/14 και 42/15 (ΔΕΝ 2014 σ. 238,

Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ.

ΓΕ Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479/ 2-11-2017 ΕΦΚΑ Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ. του άρθρου 31 Ν. 4186/13, όπως ισχύει. Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 61/13, 6/14 και 42/15 (ΔΕΝ 2014 σ. 238,

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ σχετικά με την Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 και γενικές επισημάνσεις.

Ο ΟΑΕΔ  με την εγκύκλιο 91869/2017 του δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», με το οποίο ορίζονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων: οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5),

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ σχετικά με την Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 και γενικές επισημάνσεις.

Ο ΟΑΕΔ  με την εγκύκλιο 91869/2017 του δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», με το οποίο ορίζονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων: οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5),

ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/17 ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής των

ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/17 ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, http://www.kepea.gr/) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής των

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση με τον Καθορισμό της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4487/19.12.2017 η με αριθμό 59635/1063/2017 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που καθιερώνει ως Υποχρεωτική Αργία από φέτος και την 26η Δεκεμβρίου εκάστου έτους για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση με τον Καθορισμό της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4487/19.12.2017 η με αριθμό 59635/1063/2017 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που καθιερώνει ως Υποχρεωτική Αργία από φέτος και την 26η Δεκεμβρίου εκάστου έτους για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις

Τροπολογία για την Ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης

Επιτέλους δίνει λύση στο πρόβλημα που εκκρεμεί με την ασφάλιση των προσώπων που  απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση αμειβόμενοι  με αποδείξεις δαπάνης ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης  ή τίτλους κτήσης, με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Τροπολογία για την Ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης

Επιτέλους δίνει λύση στο πρόβλημα που εκκρεμεί με την ασφάλιση των προσώπων που  απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση αμειβόμενοι  με αποδείξεις δαπάνης ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης  ή τίτλους κτήσης, με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Από τον Ιανουάριο 2018 Εισφορές του άρθρου 29 του νόμου 4387/2016 ήτοι 26,95% για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης.

Από τον Ιανουάριο εισφορές 26,9% για αμοιβές με αποδείξεις δαπάνης Να «κλείσει» εντός του 2017 όλα τα ανοικτά μέτωπα στο επίπεδο των εισφορών, προκειμένου το νέο έτος ο ΕΦΚΑ να είναι «καθαρός» από βάρη και παραφωνίες που προκάλεσαν τεράστια ταλαιπωρία

Από τον Ιανουάριο 2018 Εισφορές του άρθρου 29 του νόμου 4387/2016 ήτοι 26,95% για όσους αμείβονται με απόδειξη δαπάνης.

Από τον Ιανουάριο εισφορές 26,9% για αμοιβές με αποδείξεις δαπάνης Να «κλείσει» εντός του 2017 όλα τα ανοικτά μέτωπα στο επίπεδο των εισφορών, προκειμένου το νέο έτος ο ΕΦΚΑ να είναι «καθαρός» από βάρη και παραφωνίες που προκάλεσαν τεράστια ταλαιπωρία