Υπογράφηκε η ΥΑ για την ρύθμιση μέχρι και 120 δόσεις για οφειλές επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία από την Υπουργό Εργασίας και Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Εργασίας μας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας και ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ έχει ως

Υπογράφηκε η ΥΑ για την ρύθμιση μέχρι και 120 δόσεις για οφειλές επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία από την Υπουργό Εργασίας και Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Εργασίας μας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας και ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ έχει ως

Το σχέδιο ΥΑ της Υπουργού Εργασίας για την ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις για οφειλές επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση αναμένεται, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (ΣΣ Ελπίζουμε αυτή την φορά να γίνει πραγματικότητα!!!!) να λάβει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες

Το σχέδιο ΥΑ της Υπουργού Εργασίας για την ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις για οφειλές επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση αναμένεται, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (ΣΣ Ελπίζουμε αυτή την φορά να γίνει πραγματικότητα!!!!) να λάβει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες

Παρένθετη μητρότητα Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του Ν 4488 2017

Με την εγκύκλιο Φ. 80000/οικ.52666/2084/2017, συνοπτικά διευκρινίζονται τα εξής: Με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 ορίζεται ότι το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή

Παρένθετη μητρότητα Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του Ν 4488 2017

Με την εγκύκλιο Φ. 80000/οικ.52666/2084/2017, συνοπτικά διευκρινίζονται τα εξής: Με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 ορίζεται ότι το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή

ΝΣΚ 274 2017 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αφορούν προσωπικό φορέων του δημοσίου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από Ενιαίο Μισθολόγιο δεν ισχύουν και δεν παράγουν έννομες συνέπειες

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 274/2017 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι, ρυθμίσεις που περιέχονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως στην τιθέμενη με το ερώτημα, αφορούν προσωπικό που εμπίπτει σε φορείς του δημόσιου τομέα των

ΝΣΚ 274 2017 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αφορούν προσωπικό φορέων του δημοσίου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από Ενιαίο Μισθολόγιο δεν ισχύουν και δεν παράγουν έννομες συνέπειες

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 274/2017 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’) γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι, ρυθμίσεις που περιέχονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως στην τιθέμενη με το ερώτημα, αφορούν προσωπικό που εμπίπτει σε φορείς του δημόσιου τομέα των

ΑΠΔ Περίοδοι υποβολής 2018

Με το έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017, της Δοιίκησης του ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων

ΑΠΔ Περίοδοι υποβολής 2018

Με το έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017, της Δοιίκησης του ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2018, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων

Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ.

ΓΕ Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479/ 2-11-2017 ΕΦΚΑ Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ. του άρθρου 31 Ν. 4186/13, όπως ισχύει. Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 61/13, 6/14 και 42/15 (ΔΕΝ 2014 σ. 238,

Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ.

ΓΕ Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479/ 2-11-2017 ΕΦΚΑ Ασφάλιση απασχολούμενων ως εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κ.λπ. του άρθρου 31 Ν. 4186/13, όπως ισχύει. Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 61/13, 6/14 και 42/15 (ΔΕΝ 2014 σ. 238,

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ σχετικά με την Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 και γενικές επισημάνσεις.

Ο ΟΑΕΔ  με την εγκύκλιο 91869/2017 του δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», με το οποίο ορίζονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων: οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5),

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ σχετικά με την Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 και γενικές επισημάνσεις.

Ο ΟΑΕΔ  με την εγκύκλιο 91869/2017 του δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», με το οποίο ορίζονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων: οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5),