Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 33/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος

Απασχόληση συνταξιούχων – Οδηγίες από τον Ε.Φ.Κ.Α. Με την εγκύκλιο 33/2017 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 33/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος

Απασχόληση συνταξιούχων – Οδηγίες από τον Ε.Φ.Κ.Α. Με την εγκύκλιο 33/2017 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται

ΣτΕ 2151/2017 Εντός των ορίων του συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία.

Με τη διάταξη του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζεται ότι η μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, η

ΣτΕ 2151/2017 Εντός των ορίων του συντάγματος το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία.

Με τη διάταξη του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζεται ότι η μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, η

Παρουσίαση κυριότερων αλλαγών με τον Ν. 4488/2017

     I.        Ν. 4488/2017 μεταβολές Με τον νέο νόμο 4488/2017 επήλθαν μεταβολές: Στην υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (νέες προθεσμίες και διαδικασίες, νέες υποχρεώσεις υποβολής) Θέματα ελέγχου ΣΕΠΕ (ταυτοπροσωπία και εργασία εκτός της εγκατάστασης που έχει προσληφθεί ο μισθωτός) και κυρώσεων που

Παρουσίαση κυριότερων αλλαγών με τον Ν. 4488/2017

     I.        Ν. 4488/2017 μεταβολές Με τον νέο νόμο 4488/2017 επήλθαν μεταβολές: Στην υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (νέες προθεσμίες και διαδικασίες, νέες υποχρεώσεις υποβολής) Θέματα ελέγχου ΣΕΠΕ (ταυτοπροσωπία και εργασία εκτός της εγκατάστασης που έχει προσληφθεί ο μισθωτός) και κυρώσεων που

Για ποιους ασφαλισμένους υπάρχει υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων και ποιοι εξαιρούνται αυτής.

Ο ΕΦΚΑ με το παρακάτω έγγραφο με αρ. πρωτ. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών  καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, ταυτόχρονα δε ορίζει ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται και σε περιπτώσεις των νέων

Για ποιους ασφαλισμένους υπάρχει υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς είκοσι ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων και ποιοι εξαιρούνται αυτής.

Ο ΕΦΚΑ με το παρακάτω έγγραφο με αρ. πρωτ. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016, υπενθυμίζει την υποχρέωση των εργοδοτών  καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, ταυτόχρονα δε ορίζει ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται και σε περιπτώσεις των νέων

Οι αλλαγές στην απόφαση για τα POS (45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κ.Υ.Α. με την Κ.Υ.Α. 86437 – 03/08/2017

Με την Κ.Υ.Α. 86437 – 03/08/2017 έχουμε τροποποιήσεις στην 45231/20-04-2017 Κ.Υ.Α.  σχετικά με την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Συγκεκριμένα επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές: Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι

Οι αλλαγές στην απόφαση για τα POS (45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κ.Υ.Α. με την Κ.Υ.Α. 86437 – 03/08/2017

Με την Κ.Υ.Α. 86437 – 03/08/2017 έχουμε τροποποιήσεις στην 45231/20-04-2017 Κ.Υ.Α.  σχετικά με την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα. Συγκεκριμένα επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές: Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι 17 Ιουλίου 2017

Η ΑΥΟ ΠΟΛ:1094/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2239/29-06-2017 έχει ως εξής: Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι 17 Ιουλίου 2017

Η ΑΥΟ ΠΟΛ:1094/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2239/29-06-2017 έχει ως εξής: Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο ΣτΕ έκρινε ότι η παραγραφή θα είναι πενταετής.

Αντισυνταγματική είναι σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνεχής παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή θα είναι πενταετής. Στο αρχείο στέλνει το ΣτΕ χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο ΣτΕ έκρινε ότι η παραγραφή θα είναι πενταετής.

Αντισυνταγματική είναι σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνεχής παράταση παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η παραγραφή θα είναι πενταετής. Στο αρχείο στέλνει το ΣτΕ χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ