Ασφαλιστικό Σχέδιο Νόμου 2020 σε διαβούλευση Απασχόληση συνταξιούχων

Προβλήματα που δημιουργεί η άμεσης εφαρμογής ισοπεδωτική διάταξη, την οποία ο κος Υπουργός την εμφανίζει ως δίκαιη!!!!!!

Δίκαιη είναι γι αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν ή άσκησαν δραστηριότητα ή ιδιότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση από 13.5.2016 και μετά και οι οποίοι στάθμισαν την όποια απόφασή τος, δεν είναι για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν ή άσκησαν δραστηριότητα ή ιδιότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση πριν 13.5.2016 και για τους οποίους έχει εφαρμογή τώρα και ΑΜΕΣΑ.

Ο κ. Υπουργός σε συνέντευξή του δήλωσε ότι το νέο ασφαλιστικό δεν είναι «φορολογικό» ώστε να μη κρίνεται η ασφαλιστική υποχρέωση από τα εισοδήματα του ασφαλισμένου αλλά έχει χαρακτήρα ανταποδοτικό.

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του ότι οι συντάξεις όχι μόνο δεν θα μειωθούν αλλά θα αυξηθούν για όλους, αποφασίζει με πολύ ευκολία την μείωση κατά ποσοστό 30% της σύνταξης όσων συνταξιούχων εργάζονται.

Μάλλον θεωρεί ότι τα εισοδήματα από την εργασία τους είναι πολλαπλάσια του ύψους της μείωσης που προβλέπει το νομοσχέδιο και θέλει να εισπράξει και από αυτά, πέραν των φόρων και εισφορών που αναλογούν και ήδη καταβάλλονται από τους εργαζομένους μετά την συνταξιοδότησή τους.

Αγνοεί μάλλον ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, ως επί το πλείστον, προσπαθούν να καλύψουν με την εργασία τους τις τεράστιες μειώσεις στις αποδοχές τους που επήλθαν με τα μνημόνια, ενώ παράλληλα καταβάλλουν τις εισφορές που αναλογούν στους εργαζομένους δηλαδή

 • διπλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (μία ως συνταξιούχος -τόσο στην κύρια όσο και την επικουρική- και μία ως εργαζόμενος) και
 • επιπλέον εισφορά για σύνταξη, χωρίς τελικά η μελλοντική σύνταξη να είναι ανάλογη των (διπλών) εισφορών που έχει καταβάλει..

Καταργούνται δηλαδή οι διατάξεις των άρθρ. 16 Ν. 3863/2010 και 42 του Ν. 3996/2011 για τους ήδη αυτοαπασχολούμενους (περικοπή της ακαθάριστης μεγαλύτερης κύριας σύνταξης πέραν των 60 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, στα οποία προστίθενται 6 ημερομίσθια ανά ανήλικο τέκνο ή φοιτητή έως τα 24 ημερομίσθια), και για τους μισθωτούς (περικοπή της ακαθάριστης σύνταξης πέραν των 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη).

Παράδειγμα:

Αν έχουμε συνταξιούχο, πριν 13.5.2016, με κύρια και επικουρική σύνταξη 1.300€ και με κέρδη από την δραστηριότητα του έστω 8.000€ το έτος ήτοι 700,00€ τον μήνα, θα έχουμε:

Με την προ ισχύουσα νομοθεσία δεν είχε προϋπόθεση μείωσης (δεν ξεπερνούσε η κύρια σύνταξη τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη), στην οποία παραπέμπει ο ν. 4387/2016.

Συνοπτικά το μηνιαίο καθαρό εισόδημα που διαθέτει για την οικογένειά του φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εισόδημα προ εισφορών

και σύνταξη προ περικοπής

  Περικοπή σύνταξης

και εισφορές

  Καθαρό εισόδημα

και σύνταξη

1.300,00 € 0,00 € = 1.300,00 €
700,00 € 185,00 € = 515,00 €
2.000,00 € 185,00 € = 1.815,00

Με βάση το σχέδιο που είναι σε διαβούλευση έχουμε:

 1. Μείωση της σύνταξης:
1.300,00€ * 30% = 390,00€
 1. Εισφορές έστω μη μισθωτού:
Υποχρεωτική κατηγορία 225,00€
Με νόμο Κατρούγκαλου 185,00€

Αν τα κέρδη από την δραστηριότητα τους είναι έστω 8.000€ το έτος ήτοι 700,00€ τον μήνα εν τέλει θα του μείνουν:

Εισόδημα προ εισφορών

και σύνταξη προ περικοπής

  Περικοπή σύνταξης

και εισφορές

  Καθαρό εισόδημα

και σύνταξη

1.300,00 € 390,00 € = 910,00 €
700,00 € 225,00 € = 475,00 €
2.000,00 € 615,00 € = 1.385,00

Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα που διαθέτει για την οικογένειά του 1.385,00€ δηλαδή 430,00€ λιγότερο και αν αφαιρέσουμε τόσο τις εισφορές όσο και την παρακράτηση από την αιτία της παρακράτησης θα έχουμε:

700,00€ 615,00 = 85,00

Και αν αφαιρέσουμε και την διαφορά των εισφορών

225,00 185,00 = 40,00

Δηλαδή

700,00€ 615,00 + 40,00 = 45,00

Ιδιαίτερα αν ο συνταξιούχος συνεχίζει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που την ασκούσε παράλληλα με την μισθωτή εργασία από την οποία έχει λάβει την σύνταξη τότε θα αναγκαστεί να αιτηθεί -αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα- την δεύτερη σύνταξη και έτσι το σύστημα όχι μόνο χάνει εισφορές θα υποχρεωθεί και νωρίτερα σύνταξης.

Από αυτά είναι φανερό ότι θα ωθήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων σε διακοπή επαγγέλματος, η οποία θα έχει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει ο νομοθέτης γιατί θα στερήσει το σύστημα από καταβολή εισφορών και φόρων.

Φυσικά είναι σωστό να ισχύσει ΑΜΕΣΑ μόνο για όσους συνταξιοδοτούνται ή αναλαμβάνουν εργασία ή ασκούν ασφαλιστέα ιδιότητα ή δραστηριότητα, από την ισχύ του νόμου και μετά την ισχύ του 4387/2016.

Για όσους εργάζονται ή ασκούν ασφαλιστέα ιδιότητα μέχρι 13.5.2016 να οριστεί ένα χρονικό διάστημα, ως μεταβατική περίοδο, ικανό να σταθμίσουν την απόφαση τους και

 • αν ασκούν επιτήδευμα να μπορέσουν να προβούν στην διακοπή των εργασιών στις Δ.Ο.Υ. που σίγουρα δεν είναι εύκολο και θα υπάρξει απείρου κάλους σκηνές στο ΜΗΤΡΩΟ των Δ.Ο.Υ.!!!!!!! κάτι που έπρεπε να το σκεφτεί ως παλιός εφοριακός ο κος Υπουργός!!!!!!!!!!!.
 • Όσοι εργάζονται ως μισθωτοί να δοθεί και χρόνος στους εργοδότες να βρουν αντικαταστάτες όσων αποφασίσουν να διακόψουν την εργασία.

Σχετικά με τους ασχολούμενους με τα αγροτικά το σχέδιο νόμου είναι εκτός πραγματικότητας και θέλει να αδειάσει έτι περαιτέρω τα χωριά στα οποία επέστρεψαν οι συνταξιούχοι και ασχολούνται περιστασιακά ή κατ επάγγελμα στα κτήματα που κληρονόμησαν στις πιο πολλές περιπτώσεις.

Με το νέο ασφαλιστικό γίνεται περικοπή 30% σε συνταξιούχους ΙΚΑ και άλλων ταμείων που έχουν αγροτική δραστηριότητα πριν τον νόμο Κατρούγκαλου 13/5/16.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ -και σωστά- δεν έχουν καμμιά περικοπή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τους συνταξιούχους των άλλων ταμείων, που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, ώστε η πολιτεία να είναι δίκαιη με τους πολίτες της.

Τόσα χρόνια τους προέτρεψε η Πολιτεία, να επενδύσουν στα αγροτικά.

Η ευνομούμενη πολιτεία!!!!!!!!!!!! -όταν μάλιστα ισχυρίζεται ότι επιστρέφει στην κανονικότητα- δεν αιφνιδιάζει τους πολίτες με διάταξη που ορίζει ότι ισχύει από δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ – δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο το σχέδιο νόμου, για μια διάταξη καθοριστική για την ζωή μιας μεγάλης μερίδας πολιτών. Πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν, έχουν καλλιέργειες, μονάδες κτηνοτροφικές κλπ για τις οποίες έχουν δημιουργήσει δαπάνες που δεν τακτοποιούνται σε λίγες ημέρες!!!!!!!!!!!!!. Δεν μπορούν να διατάξουν την φύση να ολοκληρώσει τον παραγωγικό κύκλο και να διαθέσουν τα προϊόντα την ημέρα που θα κυκλοφορήσει το ΦΕΚ!!!!!!!!!!!

 

 

Άρθρο 27

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων

α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

β. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ/τος 169/2007.

 1. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
 2. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.

β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.

 1. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων:

α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι –πτηνοτρόφοι και αλιείς.

β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017(Α΄176).

γ. Οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77 ,όπως ισχύουν

δ. Οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) ,όπως ισχύουν.

ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007.

στ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρο 4 του ν.4387/2016

 1. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
 2. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 όλος ο χρόνος εργασίας ή αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης
 3. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων.

Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από τη κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ/γμα 356/1979 Α90).

 1. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 27 

Με το ανωτέρω άρθρο  τροποποιείται το άρθρο 20 του ν.4387/2016 (Α’85) Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους  που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα  και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές  για όλο το διάστημα αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4387/2016.

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε  οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων συνταξιούχων, ήτοι μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών  ορίζεται στην προτεινόμενη διάταξη ότι  αυτές θα καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους  όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 38 και 39 του ν. 4387/2016 (Α’85), ενώ οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 του 4387/2016 (Α’85) ασφαλιστική εισφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η προβλεπόμενη περικοπή διενεργείται στο ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα  των διατάξεων της παρ. 1 και  2 του  άρθρου 42 του  ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας  των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

Αναφορικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.

Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις στην περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπονται τα εξής:

Α. Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αυτού και μετά το ποσοστό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων που θα λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 70%.

Β. Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος  έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας, το ποσοστό της  σύνταξης ή το άθροισμα των συντάξεων που θα λαμβάνει ανέρχεται σε ποσοστό 70%.

Με δεδομένη την  ανάγκη σε κάποιες περιπτώσεις για την αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των συνταξιούχων πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα, κρίνεται σκόπιμο το νομοθετικό πλαίσιο να μην είναι αποτρεπτικό, προκειμένου να είναι δυνατή η απασχόλησή τους σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης.

Από την εφαρμογή της  παρούσας ρύθμισης εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων:

α. οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς.

β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017 (Α΄176).

γ. οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77, όπως ισχύουν.

δ. οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου  της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) , όπως ισχύουν.

ε) όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

στ) όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, σύνταξη εθνικής αντίστασης.

Παράλληλα με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται  ο τρόπος αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησης των συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης, το οποίο συναρτάται για την μεν κύρια σύνταξη από τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 του ν.4387/2016 (Α’85), για τη δε επικουρική από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.4387/2016 (Α’85) και το οποίο προστίθεται στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του.

Η ανωτέρω δυνατότητα δίδεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των  απασχολούμενων  συνταξιούχων κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (Α’85), υπό την προϋπόθεση ότι από τις προ ισχύουσες διατάξεις προβλέπονταν δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου απασχόλησης.

Τέλος στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση του απασχολούμενου συνταξιούχου να δηλώνει την απασχόλησή του στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης  (Ε.Φ.Κ.Α.)  και στο Ενιαίο Ταμείο και Εφάπαξ Παροχών  (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα μηνιαίων συντάξεων.

Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την απασχόληση των συνταξιούχων,  θεσπίζεται ένας κανόνας ο οποίος αφενός  ρυθμίζει ενιαία την απασχόληση των συνταξιούχων καταλαμβάνοντας το σύνολο των συνταξιούχων που απασχολούνται, με εξαίρεση όσους απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της ανάληψης της εργασίας ή της έναρξης της  αυτοαπασχόλησής τους.

Η εν λόγω διάταξη   τυγχάνει  εφαρμογής σε όλους τους απασχολούμενους συνταξιούχους από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, παύει να ισχύει κάθε άλλη μεταβατική διάταξη και δεν θα υπάρχει πλέον  δυνατότητα διατήρησης οποιουδήποτε προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου, ακόμη και αν ο συνταξιούχος ανέλαβε την εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν από την ημερομηνία αυτή.

Παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση συνταξιούχου του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το έτος 2012 ο οποίος ανέλαβε εργασία το έτος 2014 και εξακολουθεί να απασχολείται μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή έχει εφαρμογή το άρθρο 16 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, ενώ από την δημοσίευση του παρόντος νόμου θα εφαρμόζεται η παρούσα ρύθμιση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: