Συνοπτική παρουσίαση διατάξεων (ανανεωμένη) του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016

Με τον νόμο 4387/2016 (δημοσίευση στο – ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 και ισχύς από 12.5.2016)  γίνονται σοβαρές μεταβολές στο κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, που ισχύει από 1.1.2017 με κάποιες βέβαια διατάξεις να ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου δηλαδή 12.5.2016 και κάποιες από 1.1.2016 και ελάχιστες άλλες ημερομηνίες, που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει κωδικοποιημένες τις κρίσιμες παρεμβάσεις:

     I.        Συντάξεις:
1.  Θεσμοθέτηση της Εθνικής Σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης, με ταυτόχρονη κατάργηση  κατώτατων ορίων συντάξεων και ΕΚΑΣ

Κύριες συντάξεις – Εθνική Σύνταξη

Καταργούνται τα κατώτατα όρια συντάξεων των 486€  και θεσμοθετείται Εθνική Σύνταξη στα 384 € μετά από 20 χρόνια ασφάλισης. Ουσιαστικά διαμορφώνονται 5 ταχύτητες εθνικής σύνταξης.
Το ποσό της απομειώνεται 2-10% για όσους συνταξιοδοτούνται με 15-20 χρόνια (4.500 με 6.000 ένσημα), δηλαδή στην 15ετία είναι 345 €.
Η εθνική σύνταξη θα χορηγείται σε όλους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ø  Η εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας

Ø με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης

Ø με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.

Ø με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και

Ø με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη.

Ø Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.

Ø Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ).

Στην Εθνική σύνταξη προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη, που υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές από το 2002 και τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης (για 40 χρόνια η αναπλήρωση φτάνει στο 40,7%!!!!!!!!!!!!. (βλέπε παρακάτω)
1.1.    Με βάση τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο εργασίας Το  ύψος των νέων συντάξεων κυμαίνεται από  477€ έως 1828€ στην περίπτωση υψηλόμισθων.
Το ποσό των 477€ άθροισμα κύριας και επικουρικής προ φόρων θα λάβει  χαμηλόμισθος  με

·      500€ μισθό  και

·      20 χρόνια ασφάλισης.

2.    Κύριες συντάξεις – Ανταποδοτική Σύνταξη Όλοι όσοι συνταξιοδοτηθούν, με τις νέες διατάξεις δηλαδή ΟΣΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 12.5.2016 κ.ε. θα έχουν μειωμένες από 10% έως και 30% κύριες συντάξεις λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού ήτοι:

Ø Ο μισθός συνταξιοδότησης προσδιορίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και όχι η καλύτερη 5ετία της τελευταίας 10ετίας ή ο τελευταίος μισθός κλπ,

Ø τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και

Ø της μη προσθήκης επιδόματος γάμου.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 11.5.2016, θα υπολογιστούν, ωστόσο, με όσα ίσχυαν στις 31/12/2014 και οι συντάξεις που θα απονεμηθούν θα επανυπολογιστούν με πρόβλεψη να διατηρηθούν στο ύψος τους έως το  2018, ΌΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

  Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων δίνουν μικρότερα ποσά σύνταξης για όσους έχουν πάνω από 25 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό πάνω από 1.200 €.
Αντίθετα ενισχύουν όσους έχουν λιγότερα από 25 έτη ασφάλισης και συντάξιμους μισθούς κάτω από 1.200 €. (Ίσως λειτουργήσει ως κίνητρο εισφοροδιαγής και λόγω της ευθείας σύνδεσης και φοροδιαφυγής!!!!!!!)
Οι συντάξεις που ήδη χορηγούνται θα επαναϋπολογιστούν σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και η οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα συμψηφιστεί από την 1-1-2019 με τις μελλοντικές αυξήσεις έως ότου εξαλειφθεί.
2.1.Ανώτατα όρια κύριων συντάξεων (Πλαφόν) Ορίζονται νέα ανώτατα όρια (πλαφόν) για κύριες συντάξεις

·         την μια κύρια σύνταξη:

§  στα 2.000 μεικτά (1.820 καθαρά) και

·         για το άθροισμα συντάξεων στα 3.000 (καθαρό ποσό).

Από την ψήφιση του νόμου ήτοι 8.5.2016 και μέχρι 31/12/2018 «ψαλιδίζεται» κάθε παροχή που υπερβαίνει αυτά τα ποσά.

Συνεπώς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μεικτά πάνω από 2.000 ευρώ θα υποστούν μείωση έως 28% (έναντι του πλαφόν των 2.774 ευρώ που ίσχυε).

2.2.      Απώλειες στις νέες συντάξεις  Οι απώλειες στις νέες συντάξεις  ανέρχονται σε 30% και μεγάλοι χαμένοι είναι οι συνταξιοδοτούμενοι με 35ετία από όλα τα Ταμεία και το Δημόσιο  και κυρίως οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ και φυσικά ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, λόγω ευθείας ΣΥΝΔΕΣΗΣ]
2.3.      Διαφορά νέου τρόπου με παλιό τρόπο για όσους συνταξιοδοτηθούν 2016, 2017 και 2018 Όσοι συνταξιοδοτηθούν:

 • 2016 και εάν η σύνταξή τους υπολείπεται κατά 20% και πλέον από τον παλαιό τρόπο θα δικαιούνται το μισό της διαφοράς αυτής.
 • Όσοι συνταξιοδοτηθούν  εντός του 2017 θα πάρουν το 1/3 της διαφοράς και
 • όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2018 το 1/4.
3.           Επικουρικές  συντάξεις Μεγάλη μείωση, η οποία αγγίζει έως και 70% αναμένεται υποστούν οι επικουρικές συντάξεις[1].
Συγκεκριμένα οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που αφορούν 1,2 εκ συνταξιούχους θα γίνουν μέσω του επανυπολογισμού τους με τους νέους χαμηλότερους συντελεστές  αναπλήρωσης (0,45%).
Οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρική θα υπολογιστούν με τις παλιές διατάξεις αλλά στη συνέχεια οι συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν όπως και οι υπόλοιπες. Ισχύει η ίδια αρχή των κύριων συντάξεων.
Ο νόμος 4387/2016, προβλέπει «αυτόματο μηχανισμό εξισορρόπησης» του υπέρ επικουρικού σε περίπτωση ελλειμμάτων, ο οποίος «αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων».
Έως και το 30% θα χάσουν από τις συντάξεις – προσυνταξιοδοτικές παροχές – που λαμβάνουν 10.000 συνταξιούχοι πρώην τραπεζοϋπάλληλοι

Ø  της Εμπορικής Τράπεζας,

Ø  της Alpha bank και

Ø  της Τράπεζας Αττικής,

οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία τους  χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα ηλικιακά όρια του ΙΚΑ.

Οι προσυνταξιοδοτικές παροχές των πιο πάνω τ. τραπεζοϋπαλλήλων θα μειωθούν σε δύο φάσεις:

Ø Πρώτα με τον επανυπολογισμό τους με ποσοστό 1,75% αντί του 2% μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου του ΙΚΑ.

Ø Στη συνέχεια η προσυνταξιοδοτική παροχή θα μειωθεί με βάση τα νέα γενικά ποσοστά αναπλήρωσης και διαφορά που θα προκύψει θα υπολογιστεί με συντελεστή 0,45% (όπως όλες οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις).

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά (1.170 ευρώ καθαρά, κατά μέσο όρο) θα υποστούν περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν από 2% και θα φθάσουν έως και στο 48%.
Οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι κυρίως

·        οι συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ,

·        των τραπεζών και

·        των άλλων ειδικών ταμείων

οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με μεγάλα ποσοστά αναπλήρωσης των επικουρικών συντάξεων.

4.   Εφάπαξ Προβλέπονται μειώσεις 12-15% στα εφάπαξ 62.000 δικαιούχων.

Ήτοι οι συνταξιούχοι που αναμένουν τα εφάπαξ από την 1/9/2013 και μετά, θα τα λάβουν μειωμένα κατά 12% – 15%.

Σε ορισμένους κλάδους οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες, π.χ. στους δημοτικούς υπαλλήλους εκτιμάται πως ξεπερνούν το 50%.

Διασώζονται οι ένστολοι.

5.  Μέρισμα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Προβλέπεται μείωση του μερίσματος κατά:

 • 33%,
 • σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμη και 50% για τους «παλιούς».

Μεγάλοι χαμένοι όσοι έφυγαν πριν τις 19/4/2005.

Ισχύει  αναδρομικά από τον Ιανουάριο 2016 τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

6.            Συντάξεις χηρείας: Θεσπίζεται όριο ηλικίας για τις συντάξεις χηρείας στα 55 (όσοι είναι 52-55 θα την λαμβάνουν για τρία χρόνια και μετά δια βίου στα 67). Αφορά τις νέες συντάξεις χηρείας.
Ειδικά για τους ενστόλους θα χορηγούνται οι συντάξεις λόγω θανάτου με τον ίδιο τρόπο που χορηγούνται οι συντάξεις ανικανότητας, ενώ οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου (και όχι από την έναρξη ισχύος του νόμου).
    II.        Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
1.           ΕΚΑΣ σταδιακή κατάργηση Μέσω

·         της σταδιακής μείωσης του ποσού του επιδόματος, καθώς

·         και των ποσών που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια,

η αντίστοιχη δαπάνη βαίνει μειούμενη, μέχρι την ολοκληρωτική κατάργησή της από 1.1.2020.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που χορηγείται από το 2002, σταδιακά θα αρχίσει να καταργείται. Η αρχή της σταδιακής κατάργησης θα γίνει από την 1-1-2016. Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί για όλους τους σημερινούς δικαιούχους έως το τέλος του 2019.
Συνεπώς καταργείται η χορήγηση του ΕΚΑΣ (η πρώτη φάση της σταδιακής κατάργησής του)

 • Έως τον Ιούνιο 2016 120.000 συνταξιούχοι περίπου το 20% όσων το λαμβάνουν και
 • Για τους υπόλοιπους 200.000 δικαιούχους του ΕΚΑΣ το 2017
2.            Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων Προβλέπεται η χορήγηση πλέον από τον Ο.Γ.Α. ενός επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων

·         στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

·         σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με κριτήρια που έχουν γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση η παροχή χορηγείται, εφόσον οι ανασφάλιστοι υπερήλικες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παρ. 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.

  III.        Ειδικά θέματα ασφάλισης.
1.           Απασχόληση συνταξιούχων Μειώνεται κατά 60% η σύνταξη που θα λάβουν όσοι συνταξιούχοι ξεκινήσουν στο εξής (ΑΠΟ 12.5.2016) να εργάζονται.
2.           Παράλληλη απασχόληση – ασφάλιση Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή Τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.
Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται, δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα ή Τομέα ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.:

α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και

β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του παρόντος δηλαδή ελάχιστο εισόδημα για εισφορές.

  IV.        ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ)
1. Θέματα εισφορών: Το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους θα πληρώνουν για κύρια σύνταξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με μεταβατικές περιόδους.
Από 1.1.2017 τα ποσοστά που προβλέπονται για τους μισθωτούς και τις λοιπές κατηγορίες, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου, υπολογίζονται επί των πραγματικών τους αποδοχών

 • σε είδος ή
 • σε χρήμα και

ορίζονται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται

 • κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου

§  2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και

§  4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και

 • ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου

§  0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και

§  0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Σωρευτικά οι αυταπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν – χωρίς τις εκπτώσεις – το 37,95% του εισοδήματός τους για

 • σύνταξη,
 • επικούρηση,
 • υγεία,
 • εφάπαξ.
Η επιστημονική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων στην Έκθεσή της που συνοδεύει το Ν/Σ πριν την ψήφιση του για τις εισφορές αυτές διατύπωσε την παρακάτω άποψη:

Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι

Ø    για τους µισθωτούς εργαζοµένους, η ασφαλιστική εισφορά (20%) που αναλογεί στις αποδοχές τους βαρύνει αυτούς µόνο κατά το 1/3, και συγκεκριµένως σε ποσοστό 6,67%, δεδοµένου ότι η, σε ποσοστό 13,33% επί των καταβαλλόµενων αποδοχών, εισφορά του εργοδότη δεν αποτελεί µέρος των αποδοχών/εισοδηµάτων του εργαζοµένου, δεν βαρύνει τον εργαζόµενο, και µόνος υπόχρεος για την καταβολή της είναι ο εργοδότης, δηλαδή πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισµένο.

Ø    Αντιθέτως, για τους αυτοαπασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχη ρύθµιση, η οποία θα προέβλεπε, αναλόγως, ότι τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών τους βαρύνουν κατά νόµο τους πελάτες/αντισυµβαλλοµένους τους.

Κατά συνέπεια, η επιβολή εισφοράς κύριας σύνταξης µε συντελεστή 20% επί του εισοδήµατος της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισµένων εισάγει, κατά παράβαση της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας [αλλά, κατ’ αποτέλεσµα, και της αρχής ανταποδοτικότητας των εισφορών], δυσµενή διάκριση σε βάρος τους, εν σχέσει προς την εισφορά που καταβάλλουν οι µισθωτοί εργαζόµενοι η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί του εισοδήµατος (αποδοχών) τους, καθότι άγει σε τριπλάσια επιβάρυνση του εισοδήµατος των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών για την καταβολή της ίδιας συνταξιοδοτικής παροχής.

Ακόμη για το ύψος των εισφορών σε συνδυασμό με την φορολογία εισοδήματος η ίδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, στην ως άνω έκθεσής αναφέρει τα παρακάτω:

ΣΤ. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι, ειδικώς ως προς συγκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων (αυτοαπασχολουµένους και ελεύθερους επαγγελµατίες), η επιβολή εισφοράς κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, µε συντελεστή άνω του 35% επί του εισοδήµατος τους, σε συνδυασµό µε τις θεσπιζόµενες, διά του άρθρου 113 του παρόντος, νέες κλίµακες συντελεστών φόρου εισοδήµατος και εισφοράς αλληλεγγύης, άγει, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε υπέρµετρη µείωση του εισοδήµατός τους και θίγει το, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, δικαίωµα συµµετοχής τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, έστω και αν, προσωρινώς, για τη µεταβατική περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2020, προβλέπονται, ειδικώς για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες, κατά το ποσό της έκπτωσης, θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές του νέου ασφαλιστικού νόμου αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών και των εργαζομένων με μπλοκάκια.

Οι αυτοαπασχολούμενοι αθροιστικά θα πληρώνουν έως και το 37,95% του εισοδήματός τους για την κοινωνική τους ασφάλιση. Δηλαδή,

Ø  20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης,

Ø  7% για επικουρική,

Ø  6,95% για τον κλάδο υγείας και

Ø  4% για όσους έχουν ταμείο πρόνοιας που χορηγεί εφάπαξ.

Αυξάνονται οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση στην  μισθωτή εργασία

Ø από 1/6/2016 μέχρι 31/5/2019 κατά 1% που βαρύνει

·      0,5% για εργοδότες και

·      0,5% για εργαζόμενους και

Ø από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022 κατά 0,50% ήτοι

·      0,25% για τους εργοδότες  και

·      0,25% για τους εργαζόμενους.

Οι εισφορές, οι μισθοί και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών θα καταβάλλονται από την 1η Ιουλίου του 2016 ταυτόχρονα και υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.
Τρίμηνη παράταση δίνεται στο αγγελιόσημο και στην αναζήτηση διάδοχης κατάστασης για τους πόρους και την τελική διαμόρφωση των εισφορών των εργαζομένων στα ΜΜΕ για ασθένεια, επικούρηση και εφάπαξ (το αγγελιόσημο καταργείται από την 1η Αυγούστου 2016).
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Δηλαδή, στα 5.860 ευρώ τον μήνα.

Επίσης, αυτό το ανώτατο όριο της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος εκπτώσεων (2017-2020) για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς.

Οι εκπτώσεις θα ισχύσουν και για τους νέους – κάτω της 5ετίας – αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ.

 • Το ποσό που υπολείπεται του 20% αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή» και πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης.
 • Η εξόφληση θα γίνεται κατά 1/5 κατ έτος όταν το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.
Από  1.1.2017 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους και ορίζονται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.
Βαρύνει  εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά

•        ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και

•        ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα.

   V.        Αγρότες
1.           Αγρότες: Εισφορές – Συντάξεις Ειδικά για τους αγρότες προβλέπεται μακρά μεταβατική περίοδος μέχρι και το 2030 κατά τη διάρκεια της οποίας οι νέες αγροτικές συντάξεις θα υπολογίζονται με μεικτό σύστημα

 • ένα τμήμα με τον παλιό τρόπο και
 • ένα δεύτερο τμήμα που προοδευτικά θα αυξάνεται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Αυξημένες κατά 42,8% εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν, αναδρομικά από την 1/1/2016, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για σύνταξη.

Θα  πληρώνουν

·         το 10% αντί του 7% των ασφαλίστρων.

·         Αυξημένη θα είναι και η εισφορά για ασθένεια

·         3,61% σε 6,95%

που σταδιακά θα αυξηθεί έως το 2022.

Από την 1/1/2017 οι εισφορές τους θα συνδεθούν με το εισόδημά τους ως εξής:

·         από το 2017 εισφορές στο 14% του εισοδήματος,

·         από το 2018 στο 16%,

·         από το 2019 στο 18%,

·         από το 2020 στο 19%,

·         από το 2021 στο 19,5% και

·         από το 2022 στο 20%.

2.      Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών (τ. εργόσημο εργατών γης). Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης προβλέπεται η έκδοση ειδικού παραβόλου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α..

Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη

·      από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α.,

·      από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών,

·      από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και

·      από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου

  VI.        Λοιπά θέματα ασφάλισης
1.           Κατηγορίες ασφαλισμένων που αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, για την απόδοση εισφορών. Αντιμετωπίζονται  ως μισθωτοί οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων, υπό την επιφύλαξη του τεκμηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του α. ν. 1846/51:

α) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση,

β) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση,

γ) ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας,

δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής,

ε) τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής,

στ) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση

2.        Εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ –ΙΚΕ) και μέτοχοι & μέλη ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας. Θα  καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος τους για κύρια σύνταξη (20%) και υγειονομική περίθαλψη (6,9%) και εταίροι και μέτοχοι επιχειρήσεων

Σε αυτή την κατηγορία –σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 – συγκαταλέγονται συγκεκριμένα:

-Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Ø  Τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών.

Ø  Οι μέτοχοι των Ανώνυμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων «επί κομίστρω» με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Ø  Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Ø  Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

3.           Βάση ασφαλιστικών εισφορών Κατ’ αρχήν ορίζεται ενιαίο ύψος ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εισόδημα του ασφαλισμένου και καταργείται το προϊσχύσαν σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών που αποτελούσε άδικη βάση υπολογισμού.
4.           Υπολογισμός εισφορών αυτοαπασχολουμένων – μέλη προσωπικών εταιρειών (ΟΕ – ΕΕ) Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος, το πηλίκο της διαίρεσης γινόμενον του πολλαπλασιασμού του συνολικού μερίσματος της εταιρίας δια του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση μηδενικού μερίσματος τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
5.           Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

Ανασφάλιστη  εργασία – παραβατικότητα στην αγορά εργασίας

Η θέσπιση ενός εκ των προτέρων αντικειμενικού μηχανισμού υπολογισμού εισφορών.

Παρόμοιο σύστημα υπάρχει στις οικοδομικές δραστηριότητες.

Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να θεσπίζεται ένας ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων, μέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για αυτές.

Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο.

Επιπλέον, καθορίζεται

 • το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων,
 • η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα.

Ο υπολογισμός των ελαχίστων καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ανά επιχείρηση θα λαμβάνει υπόψη του

 • το είδος της επιχείρησης,
 • το μέγεθος της εγκατάστασης,
 • το ωράριο λειτουργίας,
 • την τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης,
 • τον κύκλο εργασιών,
 • τις αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες,
 • τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης, καθώς και
 • την τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
6.           Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος Στο πλαίσιο της σύνδεσης των εισοδημάτων των ασφαλισμένων με τις εισφορές τους στον Ε.Φ.Κ.Α., η οποία αποτελεί βασική αρχή του νέου συστήματος, η θεσμοθέτηση κοινού μητρώου εισφορών και φόρου εισοδήματός τους.

 

[1] Η θέσπιση «κόφτη» προκειμένου να μη μειωθούν οι επικουρικές πάνω από 40% δεν εγκρίθηκε από τους δανειστές.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: