Δημοσιεύτηκε και ισχύει από την 8.12.2014, το Ν/Σ και έλαβε αριθμό Νόμου 4310/8.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/2014), προβλέπει την Ηλεκτρονική και πάλι η υποβολή της τροποποίησης ωραρίου.

Δημοσιεύτηκε την 8.12.2014, το Ν/Σ και έλαβε αριθμό Νόμου 4310/8.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/2014), που μεταξύ των άλλων προβλέπει με το άρθρο 55 την Ηλεκτρονική και πάλι η υποβολή της τροποποίησης ωραρίου. Ισχύει από δημοσίευση στο ΦΕΚ, συνεπώς από 8.12.2014.

 

Το Ν/Σ με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.» δημοσιεύτηκε την 8.12.2014, το Ν/Σ έλαβε αριθμό Νόμου 4310/8.12.2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/2014), (και μεταξύ των άλλων περιέχει την διάταξη -άρθρο 55-με την οποία επιβάλλεται και πάλι η ηλεκτρονική υποβολή του ΠΙΝΑΚΑ Ε4 με τροποποίηση ωραρίου και μάλιστα την ίδια ημέρα και πριν την ανάληψη εργασίας, παράλληλα διατηρείται για τις υπερωρίες το «βιβλίο υπερωριών», (Άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2Β). Ακόμη προβλέπεται και το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων-ΠΕΡΣΕΑΣ», (Άρθρο 55 παρ. 5).

Το ψηφισθέν Ν/Σ, για τις αλλαγές αυτές, έχει ως εξής:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ − ΣΚΟΠΟΙ − ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Σκοποί

[…….]

Άρθρο 55

1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄  107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται.

  1. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωμα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο. Α.Ε.Δ.

Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι μεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής

άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους.

Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

  1. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, [……..]
  2. Στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων − ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων − ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  1. Α. Από 1.1.2015 […….]

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: