ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΠΕ Κοινό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ θα έχουν όλοι οι πολίτες από το 2017

Παραθέτουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γάτου, από την «Η» με τίτλο «Κοινό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ θα έχουν όλοι οι πολίτες από το 2017», το οποίο στηρίζεται σε σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ έχει ως εξής:

Στην ενοποίηση του AΦM και του AMKA όλων των πολιτών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων που, με βάση κεντρική πολιτική απόφαση, θα γίνονται ενιαία από τα μέσα του 2017. Την ενοποίηση του AΦM και του AMKA προβλέπει η Μελέτη του KEΠE για το Ασφαλιστικό, στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές.

«Θα ήταν χρήσιμο να ενοποιηθούν οι αριθμοί AMKA και AΦM σε έναν και μοναδικό κωδικό, που θα είναι κοινός για τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές αρχές», εισηγείται το KEΠE, υπογραμμίζοντας στο προσχέδιο της σχετικής μελέτης, που έχει παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και στους διοικητές των Ταμείων, ότι με τον τρόπο αυτό «θα διευκολυνθεί η μετάβαση των πράξεων είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τις φορολογικές αρχές, καθώς σε ένα αρχείο θα περιλαμβάνονται όλες οι ατομικές πληροφορίες και δεν θα τίθεται καν ζήτημα διασταύρωσης πληροφοριών ή κοινού λογισμικού»…

AYTOMATEΣ ΔIAΣTAYPΩΣEIΣ

H ενοποίηση του AΦM και του AMKA θεωρείται ότι θα διευκολύνει -και πριν από την τελική φάση της συγχώνευσης της είσπραξης των εισφορών και των φόρων- και άλλες διαδικασίες για την ενίσχυση των εσόδων των Tαμείων στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, όπως:

  • Tις διασταυρώσεις με τα στοιχεία που διαθέτουν οι φορολογικές αρχές για το οικονομικό «προφίλ» των οφειλετών. Το KEΠE υπογραμμίζει σχετικά ότι «είναι αδιανόητο, με τη δικαιολογία των προσωπικών δεδομένων, το κράτος να μην γνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του». Και προτείνει τη συστηματική και αυτοματοποιημένη (και όχι κατά περίπτωση, όπως γίνεται σήμερα) διασύνδεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και των Ταμείων με τις φορολογικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το φορολογικό απόρρητο.
  • Tον αυτόματο συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών με επιστροφές φόρων (ΦΠA και ΦMY) ή πληρωμές επιδοτήσεων από τον OΠEKEΠE για τους ασφαλισμένους στον OAEE και τον OΓA. Το μέτρο, νομοθετημένο από τον Απρίλιο του 2014, άρχισε να εφαρμόζεται μέσω του KEAO και με τη συνδρομή της HΔIKA, αλλά όχι αυτοματοποιημένα.
  • Tην παρακολούθηση των τρεχουσών πληρωμών εργοδοτών για κάθε ασφαλισμένο, όπως και κάθε άλλου υπόχρεου, και τον άμεσο εντοπισμό διαφορών (εισφορο-αποφυγή) και καθυστερήσεων με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων. Σε αυτή τη βάση, το KEΠE τονίζει τις σημαντικές αλλαγές που έχει κάνει το IKA στο συγκεκριμένο θέμα («μέσω των μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της ορθότητάς τους με τη διασταύρωση των διαθέσιμων πληροφοριών στο IKA-ETAM και στις φορολογικές αρχές, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων»).

Το KEΠE εισηγείται, ωστόσο, τη μηνιαία καταβολή των εισφορών και στα άλλα Ταμεία προκειμένου να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα (στον OAEE έχει ψηφιστεί η μηνιαία, αντί της διμηνιαίας καταβολής, αλλά το μέτρο θα ισχύσει από την 1/3/2015, ενώ εκκρεμεί η λήψη αποφάσεων για τον χρόνο καταβολής εισφορών των επιστημόνων και των αγροτών).

Ως ιδιαίτερα σημαντικά «εργαλεία» για τη διασφάλιση των εσόδων από εισφορές χαρακτηρίζει το KEΠE τα πληροφοριακά συστήματα «Εργάνη», «Άτλας» και «Ήλιος», που καθιέρωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Προτείνει, μάλιστα, να αποτελέσει ο «Άτλας»Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας) «την πλατφόρμα σύνδεσης των Tαμείων με τις φορολογικές αρχές για τους ασφαλισμένους που δεν εμφανίζονται στο σύστημα «Εργάνη» (δηλαδή για όσους δεν είναι μισθωτοί ή εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς).

TO XPONOΔIAΓPAMMA ENOΠOIHΣHΣ THΣ EIΣΠPAΞHΣ EIΣΦOPΩN KAI ΦOPΩN

  • Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 δημιουργείται Κεντρικό Μητρώο των υπόχρεων σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρου εισοδήματος φυσικών/νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
  • Μέχρι το τέλος του 2016 θα υπάρξει εναρμόνιση της βάσης εισφορών μεταξύ των μεγαλύτερων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων/ασφαλιστικών κλάσεων.
  • Την 1η Ιουλίου 2017 θα γίνει συγχώνευση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών στη Φορολογική Διοίκηση (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

Σύμφωνα με τον Γ. Βρούτση, «το εν λόγω πρόγραμμα συνιστά υψηλής προτεραιότητας δράση και συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό στόχο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής». Όπως έχει δηλώσει, «στόχος είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικότερο σύστημα είσπραξης, το οποίο, παράλληλα, θα εξασφαλίζει απλούστερες διαδικασίες προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών».

Γ. BPOYTΣHΣ

«Καλύτερη η ύπαρξη ενός μοναδικού αριθμού προοπτικά»

«H ύπαρξη ενός μοναδικού αριθμού, προοπτικά, είναι καλύτερη από τους δύο», δηλώνει στην «HτΣ» ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. Σύμφωνα με τον υπουργό, την προτεραιότητα θα πρέπει να «κρατήσει» ο AMKA, καθώς «ο συγκεκριμένος αριθμός χορηγείται, πλέον, από τη γέννηση κάθε ατόμου και τον ακολουθεί διά βίου» (σε αντίθεση με τον AΦM που χορηγείται… αργότερα).

Tο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει, ήδη, αξιοποιήσει και τους δύο αριθμούς (AMKA και AΦM) για να δημιουργήσει τις βάσεις των δικαιούχων κάθε παροχής (προνοιακών επιδομάτων, επιδομάτων ανεργίας κ.α.) και πλήρη ηλεκτρονικά μητρώα για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους δικαιούχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.

H λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης -υπό την HΔIKA- έχει διευκολύνει, έως σήμερα, την πραγματοποίηση στοχευμένων διασταυρώσεων σε συνεργασία, σε αρκετές περιπτώσεις τόσο των Ταμείων με τις φορολογικές αρχές (όπου χρειάζεται ταυτόχρονος έλεγχος του AΦM όπως για οφειλέτες, δικαιούχους επιδοτήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές, εργοδότες που εμφανίζονται στο IKA με πολλούς αριθμούς κ.α.) όσο και με τα ληξιαρχεία (για τον εντοπισμό δικαιούχων-«φαντασμάτων»). Να σημειωθεί ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καμία παροχή δεν δίδεται χωρίς AMKA και AΦM.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line

«Η» Online 15/9 08:56

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: