Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ΠΟΛ.1128/3.6.2013

Το ΥΠΟ με την ΠΟΛ.1128/3.6.2013  (που ακολουθεί)  καθορίζει στα πλαίσια των αλλαγών που έγιναν με το Ν.4152/2013 την διαδικασία για Διοικητική  επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και περιορίζει τον χρόνο προσφυγής σε αυτή από 60 ημέρες σε 30ημέρες από 9.5.2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                        Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ        ΠΟΛ 1128

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: 2103375181, 182, 886

ΦΑΞ: 210 3375185

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α’) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Με το ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α’), ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr), μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 70 Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Φ.Ε., Α’ 151) για τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).

Ειδικότερα, με την περίπτωση 3 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. και προστίθενται, νέο εδάφιο στην παράγραφο 5 και νέα παράγραφος 11 μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. (βλ. συνημμένη άτυπη κωδικοποίηση του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε.).

Περαιτέρω και για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με τις παραπάνω τροποποιήσεις, επισημαίνονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, από την ημερομηνία δημοσίευσης (9.5.2013) του ν.4152/2013 και μετά, περιορίζεται σε τριάντα (30) από εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στις περιπτώσεις που η αίτηση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον δηλαδή η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Συνεπώς για τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς που απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, στην υπηρεσία η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη πλέον μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον φορολογούμενο.

β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο και επόμενα εδάφια της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, μαζί με το σχετικό φάκελο στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την κατάθεσή της συνοδευόμενη από πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής με την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών ή υπάλληλοι με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. γραπτή εισήγηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορισμού τους ως εισηγητών, προκειμένου να προσδιορισθεί με πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με νομικούς ή/και πραγματικούς ισχυρισμούς και να περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πλήρη ενημέρωση των φορολογούμενων επί του σώματος της καταλογιστικής πράξης, σε σχέση με την υποχρέωση και τους όρους άσκησης της παραπάνω ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί εισηγητών ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..

Ακριβές Αντίγραφο                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: